"Hajkuttere" - snurrevodskuttere.

Peter S. har bygget en lille fiskekutter "Gorm" efter tegninger i "Danske Bådtyper" en bog fra Handels og Søfartsmuseet på Kronborg.
Det er meningen at kutteren senere skal laves som byggesæt (resin), der kan købes hos Vejlesen.
Den lille kutter har været noget mere problematisk at bygge end Peter havde regnet med - på de to nederste billeder ses det første forsøg på at bygge skroget - derover ses kutteren uden styrehus (som i epoke I, II og IIIa) og mast.


Tommy har støbt skrog og dækshuse til 2 kuttere i resin  - uden alt for mange støbefejl. Småfejlene der alle skyldes luftlommer bliver rettet på de næste støbninger.
Kutterne - foreløbig døbt Gorm og Thyra - vi er vel i nærheden af Jelling - bliver så udstyret som de så ud henholdsvis i epoke I, II og IIIa -med gaffelrig og uden styrehus- samt i epoke III, IV og V -med styrehus og uden bovspryd.

"Thyra"(epoke I/II/IIIa)

Peter er igang med at lave mast og bovspryd til kutteren "Thyra"


Vant, mast og bovspryd er ved at være på plads på den gaffelriggede snurrevodskutter"Thyra"
Kutterens sejl er lavet af tynd lagenlærred der er malet/gennemvædet med en blanding af lim, vand og lidt grå akrylmaling.

Thyra - FN 250 i fuld færdig udførelse med dækshuse, blokke, tovværk og bemaling som en gaffelrigget frederikshavnerkutter.


 "Gorm"  (epoke III/IV/V)
Men i slutningen af '40erne eller begyndelsen af '50erne fik de fleste hajkuttere et lille styrehus. Når man ser på fotografier fra '50erne drejer det sig tilsyneladende om 2 typer. Den lidt større lukkede type, der fandtes i hele landet - den Peter arbejder med på nedenstående fotos - samt en mindre halvåben type der især blev brugt ved de østjyske fjorde.
Styrehuset blev bygget vha. fotografier af forskellige kuttere, da vi ikke har tegninger af et passende styrehus.
Styrehuset, lugen oppe i stævnen samt skroget er herefter støbt i resin. Peter vil herefter bygge 2  sene udgaver af kutteren. Gorm med luge foran masten og teakfarvet styrehus og Dana ( S49 Dana -1:1 findes på Fiskeri og Søfartmuseet i Esbjerg) med grønmalet styrehus og nedgang til lukaf i et lille dækshus i bagbords side.

Gorm er prøvesamlet.
Peter limer først spil, luger og styrehus på plads, derefter bliver kutteren malet på samme måde som Fiskeri - og Søfartmuseets Dana (undtagen styrehuset).

Peter er igang med at male spil og luger. Bemærk skorstenen ovenpå træklodsen. Spillet foran styrehuset er beregnet til at trække nettet op over hækken.

Gorm får den forenklede mast som er karakteristisk for de små trækuttere i '50, '60 og '70erne.

Gorm  og Fiskerimuseets kutter Dana adskiller sig på styrehusets farve - der på Dana er lyseblå - samt placeringen af spillet og forreste luge.
Selvom bemalingen er næsten den samme som S49 Dana er lugen i forstavnen og spillet ikke placeret ens. Kutteren har derfor beholdt sit kælenavn. Peter regner dog med at lave en model af Dana når de næste støbninger er klar.

Peter laver et sammenrullet sejl til Gorm .

Snurrevoddet (løg-net der er malet mørkebrunt) og linerne (bjørnetråd) er nu anbragt i bagbords side af Gorm.
Der loddes ankre og bøje til Gorm.Bøjen og stokankrene er små, så Peter har virkelig haft brug for tynd tråd og pincet for at lave en acceptabel model.
Gorm - VE 11 (Vejlekutter) er klar til at stævne ud af havnen.