Caroliner - byggegruppen.

Peter har i forbindelser med sit byggeri af Samka modtaget flere henvendelser om tips til bygningen af skibe til modelbanen.
Vi var også et par stk. der gerne ville have mere hjælp. Derfor fik vi startet en lille byggegruppe (pt. 4 mand) - Peter fungerer så som idébank - hvordan kan I let lave, undgå den fejl og meget mere - samt leverandør af skabeloner og fotografier af detaljer der ikke fremgår helt tydeligt på tegningerne.
Byggegruppen bygger Carolinere hos Hejlesen i Vejle hver anden lørdag (lige uger) kl.10.15 - 14.00.

Lørdag d.15/1 - 2011.

Peter tegner midterlinien op for Peter M.

 Så blev det endelig tid for vores lille Caroliner byggegruppe. Idag var det skroget - opbygget i 4 mm krydsfiner - der blev bygget.
Peter har et sæt skabeloner, som vi anvendte til at få fremstillet de træstykker vi skulle bruge.
Da vi var færdige med udsavning, finpudsning og tilpasning, blev stykkerne limet/hæftet sammen i en lære.
Næste punkt på programmet var Plastic Padding - det blev spartlet på siderne, så alle de sprækker og revner der var mellem stykkerne blev fyldt ud.
Tilsidst - når Plastic Paddingen er tør - slibes skroget glat.
Der var 2 af deltagerne der på forhånd havde fået savet, limet og spartlet. De gik derfor igang med at slibe - det støver uhyggeligt meget - og lave ræling - skåret ud i 1mm tyk plastcard.

                                       
 Lørdag d.29/1 - 2011.
Peter hjælper Claus med at få rælingen
på plads på Caroline
 Nu bygger vi for fuld kraft. Det er ræling, lønning, opstandere og spygatter der står for tur.
 Vi er nu kommet så langt at der begynder at være synlig forskel på skibene. Spygatternes antal og placering er nemlig forskellig fra skib til skib.
Vi har foreløbigt bestemt os for 2 x Samka, Caroline og Janto (nuværende Caroline S)
De 2 i gruppen der er nået længst har monteret ræling, de fleste af opstanderne og lastlugen (skal dækkes af en presenning). Medens vi er 2 der har fået fremstillet rælingen, men endnu ikke har nået at montere den.
Uge 5.
Som det fremgår af billedet, er mit skib nu nået lige så langt som de 2 hurtigste byggeres skibe. Nu håber jeg bare at limen holder, så rælingen ikke skal monteres igen!
Men jeg har desværre ikke været 100% præcis da jeg skar rælingen ud. Derfor forestår der et stort slibe og justeringsarbejde. Spygatterne er heller ikke blevet helt lige.
Men plastic padding, en fil samt sandpapir og en glaspensel kan redde meget! 


Tirsdag d.8/2 - 2011.

Nu har mit skib også fået opstanderne på plads. Jeg deltog nemlig i Tirsdagsklubbens byggeaften - så nu er alle opstanderne på hoveddækket på plads.
Men det er ikke kun mig der har arbejdet på skibet. Peter M. har den for en skibsreder vigtige idé.
Alle skibe skal have last - for et skib uden indtægt ---- 
Så Peter har savet et lastrum ud og forsynet det med en last kul!
Lørdag d.12/2 - 2011.
Idag er vi så igang igen. 
Peter M. laver opstandere, jeg har gang i rælingen - som driller, især stævnen så hverken stævn eller pullerter blev færdige i dag. Claus bygger lugekarm - han har lavet ræling og pullerter som hjemmearbejde.
Samtidig er der kommet endnu en deltager, Morten der måtte starte helt forfra med savning og limning af skroget. 
Uge 8.
Jeg har lavet rælingslisten færdig og har nu monteret den. Pullerterne er næste projekt, foreløbig har jeg slagtet en vatpind og skåret skaftet op i 4 mm lange stykker.
Lørdag d.26/2 - 2011.
Peters Skibsværft arbejder for fuld skrue - Morten får hjælp af Peter M. således at der nu er 2 Carolinere med åbent lastrum.
Men selvom jeg har lavet mit hjemmearbejde - er der et par småting jeg skal have rettet, så jeg nåede ikke ret meget længere idag. Og så har Peter M. og Claus lavet meget mere hjemme, så nu er jeg igen bagud - meget endda. Hvis jeg ikke vil være uhjælpelig bagud må jeg lave lidt ekstra indtil næste byggedag.


Tirsdag d.8/3 - 2011.
Nå! Nu var endnu et besøg i "Tirsdagsklubben" nødvendig. Denne gang blev nedgangen til mandskabslukafet, opstanderne rundt langs lugekarmen og skanseklædningen på poopdækket lavet og limet på.


som det fremgår af nedenstående billede, arbejdes der med mange forskellige objekter om tirsdagen. Det er dog kun et par stk. der er vist, men d.d. handlede det om følgende: litra F byggesæt, olietanke, "ganske alm. hus", kirke, tinsoldater, Kongen (Frederik d.IX) i N, en skibssmedie og reparation af rullende materiel.


   
Lørdag d.12/3 - 2011.
Peter M. og jeg byggede styrehus - et pillearbejde med at få det rette antal lister limet sammen til styrehusets sider. På billedet er Peter i gang med at lime endnu en liste på plads. På det hvide plastic ark, ses bagbords og styrbords side af mit styrehus. Front- og agtervæg er i pres under de 2 jernklodser.Morten byggede ræling og Jørgen lugekarm. Jørgen havde også opdaget at han og jeg mangler ca. 5 mm i højde på poopdækket. Jørgen klarede problemet med et par ekstra lag plastcard, så han nåede ikke at blive færdig med skanseklædningen på poopdækket.


Lørdag d. 26/3
Peter M. og jeg har limet vore styrehuse sammen idag. Peter har igen lavet en lille fiks detalje på sit eksemplar. Han har lavet døre i siderne før samlingen og har ikke monteret forstærkningslisterne.
Det sidste giver en fordel når delene limes sammen.Vi har også boret huller til koøjer og ankerklyds. Sidstnævnte gav anledning til diskussion, da tegningen ikke viser hvor hullerne er.Det er heller ikke helt let at måle placeringen ud, men det lykkedes dog tilsidst. Boring af hullerne går som en leg ved hjælp af Dremmel og træbor.
Så fik Tirsdagsklubben igen besøg af undertegnede. Der var som sædvanligt gang i mange projekter. Peter S. fik lige fremstillet og monteret de sidste detaljer på Samka. Jeg fik tilrettet styrehuset til mit "skiv", så det næsten matcher Peter M.s eksemplar, jeg mangler stadig taget og vinduesglasset.
Men der blev også bygget på 2 færger i N - Kongen (Frederik IX) - færgen på ovenstående billeder og Christian IX, en Volmer kirke - Peter og jeg beslaglagde støberammen til vinduerne. Indløbet fungerer nu som koøjer på 2 x Samka, tinfigurer og så var der lige en N -maskine der trængte til et tjek.Men nu ligner mit "Skiv" efterhånden noget!
Her er det foreviget sammen med Peters Samka.
Lørdag d.9/4.
Samka, Yanto, Caroline mv. er nu ved at blive forsynet david incl.bådspil. Undertegnede har også gang i klatmaleriet - der skete desværre et mindre maleuheld da skibet blev sprøjtet med hvid maling. Det var også årsagen til at mit "skiv" ikke kom med til Køge. 

Peter M. har selvfølgelig arbejdet på "Samka" siden sidst. på nedenstående billeder ses hans fremskridt. Især skorstenen og styrehuset er han sluppet fantastisk godt fra. 


 Men dagens arbejde er jo.david incl.bådspil - som vi nu er igang med en serieproduktion af. De andre smådele til dækket har vi enten fundet eller producerer senere.
På billederne er Peter igang med at lave en prototype af en bom, som er det næste vi skal lave.

Torsdag d.14/4
De andre forbereder sig til deres tur til Dortmund, så jeg fik tid til lidt malerarbejde på Samka - jeg fik også malet og anbragt et stk. david incl.bådspil på sin rette plads samt givet pullerterne på fordækket "hat" på.
Som et forsøg har jeg malet hullerne til koøjerne metallic antrasitgrå - jeg håber det vil illudere indfatningen omkring koøjet!.


 Endelig - mit skib ligner det det skal - der er dog flere lapperier i malingen, lugen incl. presenning, døre, trapper, gelænder og sidst men ikke mindst master (planlagt fabrikationsdag d. 23/4) samt fittings på dækket på mangler listen.


Torsdag d.21/4
Jeg arbejder med Samka. På nedenstående foto ses hvor langt jeg er nået inden det sidste byggegruppemøde (på lørdag) i denne sæson. Det mystiske blå bag Samka, på det øverste billede er lastlugen med presenning - lavet efter opskriften på "Presenningsdækkede Laster#, de små sorte dimser på dækket er 2 nymalede ankre, der senere skal monteres i hullerne i stævnen. Når masterne + lidt fittings til dækket kommer på plads på lørdag, må skibet være klar til søsætning!
Lørdag d.23/4
Masteproduktionen er gået igang, Morten borer, Peter mærker op, der skæres og loddes - diskuteres m.m.
Hvordan laves spil og andre småting til dækket - desværre er der en mængde ting der er i restordre. Vores ventilatorproducent er igang med at lave forme - så støbningen står lige for. Men vi må nok se i øjnene at vi nok først bliver færdige med coasterflåden efter sommerferien.
Arbejdet med masterne skrider hurtigt fremad.
Der bores, bukkes, loddes og klippes rent. Toppen på masterne produceres før bommen loddes på plads - Nu er de første master færdige - der arbejdes på bommene. Undertegnede brygger kaffe og snakker med dem der kommer for at handle hos Vejlesen - selvom forretningen er lukket i påsken!


Så er der kun opvasken tilbage, bommene er loddet på masterne - der nu er klar til en gang maling og montage.
Jeg kunne ikke nære mig, så her til aften har jeg været i klubben for at arbejde videre på Samka.
Samkas master er grundet og klar til maling på mandag, redningsbåden har fået presenning på, lastlugen er omkranset af brædder og spygatterne har fået en gang blå maling på kanterne.


Mandag d.25/4

Klubaften - jeg fik igen lavet lidt ved Samka.Masterne er malet hvide, redningsbåden er på plads, de 2 små luger yderst på for og agterdæk er fabrikeret -vha. min nyerhvervede Proxxon rundsav - , malet og monteret samt sidst og mindst spillet på daviden er malet sort.


Tirsdag d.26/4

Endnu et besøg i tirsdagsklubben - der bevirkede at jeg nu har alle delene til last - og ankerspil, redningskransen der senere skal hænge på gelænderet i agterstævnen blev limet, daviden blev sænket en ½ cm. og der kom flere små detaljer på plads. På billedet ses første (kan heldigvis laves om) forsøg på at navngive skuden.Der blev igen arbejdet med støbeforme, kirke, færger i spor N og meget mere. Det interessante i Carolinersammenhæng var det ankerspil Peter fik lavet til sin Samka.
Lørdag d. 11/6

Så er vi igen i Bleggårdsgade og arbejder med Carolinerne.
Desværre er Tommy ramt af et mindre uheld, silikoneformen til ventilatorerne knækkede, så vi får først fat i dem næste gang vi bygger (september, oktober)

Morten spartler til den store guldmedalje, han skal have de sidste sprækker dækket, før skibet skal males.


2 x Peter blokker - de er ved at fremstille 6 små taljeblokke til Peter Ms Samka.

Som det ses et virkeligt pillearbejde, der kræver 4 - 5 hænder.
Men resultatet er også derefter. Fungerende blokke der er mindre end 2 mm store.