Skibsværftet arbejder for fuld kraft i Haderslev.

Her i vores julespecial står det på skibe, bolværk samt perronhallen i Århus.
Jørgen har fået hul på bylden mht. styrehuset til Morsø. Han har fundet en metode, så det er muligt at bygge siderne i finer. Det er et præcisionsarbejde, men han har snart lavet alle 4 sider.
Flemming producerer boldværk i lange baner, her drejer det sig mest om at få sorteret skæve, brækkede og tynde tændstikker fra, inden de limes sammen.
Peter M. nørkler med siderne til Korsør og en perronhal til hans anlæg. Perronhallen skal ligne den der er ved Århus Banegård, men skal den have 2 eller 3 buer - som i 1:1. Skal den laves af et lazerskåret byggesæt, bygges af Faller/Kibri byggesæt eller bygges helt fra bunden.
Peter S. laver fittings til coasteren M/S Lis af Marstal. se.link.
Der limes bolværk.
I rigelige mængder. Hellere for meget end for lidt!

Alt er klar til at bygge styrehus.
Forstærkningerne skal være helt lige.

Der skal files mange vinduer i Morsø's styrehus.