Peters Skibsværft er igen igang.

Vi er kun 3 deltagere i dag. Og der er gået CO-vogn i det. Det er kun Flemming der laver noget skibsrelateret, nemlig bolværk til Morsøes færgeleje.
I forgrunden ses Peters bolværk.
Vægt skal der til.
.