S/S Martha/Aslaug

Peter arbejder videre med modellen af S/S Aslaug. Idag er der kommet rælingsliste hele vejen rundt om skibet. Der er også arbejdet med mastere til spil og spilkopper.
Der monteres rælingsliste rundt om styrehuset.

Martha/Aslaug er et stort skib i forhold til de småfærger (Morsø) , kuttere og coastere vi har bygget.
Peter er igang med at dreje de 4 spilkopper.
Spilkopperne er prøveopsat.
Spillet er prøveopsat, Der skal laves 4 stk.