Vi bygger færgen Morsø.

Da vi er ved at være færdige med Carolinerne, går vi igang med at bygge jernbanefærger (Morsø, Glyngøre ....), paketbåde - små sejlførende rutebåde og S/S Aslaug.
Vi bygger som sædvanligt i Hejlesens kælder, lørdage i lige uger.
Vi skal igang med 4 - 5 M/F Morsø, Korsør (Peter M.) og rederiet Torms filmstjerne S/S Aslaug (Peter S) - i filmen hedder hun "S/S MARTHA"
Billeder fra byggeriet.
Jørgen saver det første stykke skrog ud. Flemming og Jørgen tegner op. Der måles op inden skabelonen tegnes af. Peter og Peter måler op til centerhullet - til ledninger!
Der bores ud til centerhullet. Skrogdelene limes.
Alt centreres inden fastspænding. Skroget er limet og spændt sammen.
Skroget slibes til før spartlingen går igang. Skroget spartles.
Jørgen og Flemming spartler skroget og blander ny Plastic Padding (Elastic Super Spackel)
Flemming limer tændstikker til dækket. Der laves riller i bunden af en skinne, så limen fæster bedre.
Peter måler op til  skinnens placering på Morsø.
Dæksbrædderne slibes til. Skinnerne er klar - der er loddet ledninger på midten. Peter limer skinnerne fast med araldit.  Så er første skinne på plads.
Skinnerne er limet fast. Postvognen kontrollerer om skinnerne er på rette sted. Dækket har fået en gang bejdse.

Mogens fastgør skabelonen til "d-ringene". Flemming borer for, laver hullet firkantet (søm 2,6mm x 2,6 mm) og limer små plader der skal holde "d-ringene" fast.
.