Byggebeskrivelse (skrog og ræling) - Samka og de andre Carolinere.

Tegninger af Carolinerne (Samka) fås ved henvendelse til Marstal Søfartsmuseeum.
Tegninger af skabeloner til bygning af skroget -Samka pdf.
HO = 102% (A3) - TT = 73% (A3) - N = 55% - Z = 40%

Skroget.

Krydsfinerstykkerne til skroget er klar til limning
 • Skabelonerne tegnes af på krydsfiner i passende tykkelse - 3, 4 og 9 mm.
 • Stykkerne saves fri - dekupørsav eller lignende. I stykke 5 saves riller. jfr.foto.
 • Træet limes - snedkerlim, kan evt. holdes på plads med hæfteklammer.
 • Træet limes med snedkerlim, og holdes på plads med hæfteklammer.
 • Skroget slibes - når limen er tør, så fremspringende kanter fjernes.
 • Der smøres Plastic Padding (den blå "Super Spartel" - på polyesterbasis) på skroget, så alle sprækker og revner dækkes.
 • Skroget slibes for at fjerne overflødig Plastic Padding.
 • ½ mm plastcard limes - kontaktlim (til plastic) - på dækket.
 • Evt. Hvis lastrummet skal være åbent saves der et passende hul i dækket.
Plastic Padding skjuler alle sprækker og revner.
Der er savet ud til åbent lastrum (nederst til venstre).
Der er monteret en klods med plaststrips på siden,
der senere skal dækkes af en presenning
- den lille klods er et håndtag/modhold når der skal slibes.

 • Rælingen tegnes op på karton, klippes ud og tilpasses til skroget.
 • Kartonskabelonen tegnes af på 1 mm plastcard.
 • Rælingen skæres fri - husk spygatter, antal jfr.foto af forbilledet (placering fremgår af originaltegning)
 • Rælingen tegnes op på karton. Limes på skroget. Støttes af "opstandere.
 • Rælingen limes på - plastlim.
 • Der fremstilles "opstandere"- plaststrips 1x2 mm (dæk), 1x3 mm (stævn) - der limes på rælingen jfr. tegningen.
 • Med Plast Padding skjules revner mellem skrog og ræling.
 • Når Plast Paddingen er tør slibes skrog og ræling helt glat.
 • Rælingens overkant slibes til diverse ujævnheder er væk.
 • Nu monteres rælingslisten (½x2 mm plaststrips), i stævnen ½ mm tyk plastcard der skæres/klippes til.
Rælingslisten slibes glat. Skabelon til stævnen fremstilles på papir.
Rælingslisten monteres.
 • Skabelon til stævnens rælingsliste - først tegnes formen op på papir og klippes ud.
 • Skabelonen hæftes på ½ mm tyk plastcard med limstift.
 • Rælingslisten til stævnen klippes/skæres ud og limes på plads.